Lipolýza

Urite ste u rozmali nad tm, i nosenie podprsenky me pomc alebo ukodi vaim snom o zven ps. Konene som spokojn s tm, ako vyzerm, spokojne tvrd Beta. Ak si nie je ist, tak potom by nebolo od veci sa porozprva s psycholgom a Lipolýza si, o si vlastne od tej opercie subuje, aby sa vyhla prpadnmu sklamaniu. Som nesmierne spokojn, odporam alej. Mnostvo anestetika, a tm aj mnostvo roztoku, je dan hmotnosou pacienta. Pouili pritom Lipolýza Tatiane ako prvej ene na Slovensku zvili prsia z vlastnho prebytonho tuku, teda bez vloenia umelch implanttov.

Zapoj sa do sae o poukazy, ktor ti zabezpeia exkluzvnu kozmetick pravu alebo plastick zkrok. Liposukciu, teda odsvanie tukovho tkaniva v problematickch partch telia, si asto Lipolýza mlia Lipolýza rchlym schudnutm. Rekonvalescencia trv 1-2 tdne. Vsledn jazva bva dlh pribline 4-5 centimetrov a je umiestnen do prirodzenho zhybu podprsnkovej ryhy.

S nvratom do pracovnho procesu mono pota v priebehu jednho a dvoch tdov po opercii v zvislosti od priebehu hojenia a nronosti prce. Redukcia povrchovch vrsok v okol pier. Pri celkovej anestzii pacient sp v priebehu celho zkroku a celkov boles je eliminovan. Neustle pritom vyuva nov techniky, ktor vyvja poas svojej praxe. Po ukonen dojenia nepoklesne vdy objem prsnkov tak, ako by eny chceli, a preto chc operan rieenie. Spoluprca medzi plastickmi chirurgmi a vrobcami implanttov umouje neustle prispsobovanie sa najnovm medicnskym a technickm poznatkom.

Poza lekrov chrbt pozerm do malikej dierky, ktor urobil skalpelom za pacientovm uchom. A de pred operciou je lepie si umy vlasy, Lipolýza po opercii budete ma pocit, e mte na hrudnku kame, uctite kad sval pri pohnut rukou.

Vae poprsie tak nadobudne mladistvej vzhad. Dvodom jeho nosenia je prevencia opuchu, hematmu (krvn zrazeniny) a urchlenie hojenia.

Implantt PermaLip preiel rozsiahlymi klinickmi tdiami, aby bola zaisten jeho bezpenos a innos. Tde pred operciou treba vysadi lieky na riedenie krvi ako Acylpyrn, Aspirn, Aspro, Mironal, Anopyrn a pod.