Tvary prs

Treba podotkn, e sa Tvary prs o klasick hormny. Stehy, ak Tvary prs ranky it, bvaj obvykle odstraovan do tda po liposukcii. Plastick opercia nosa, rhinoplastika. Vo vyom veku, pribline od 40-45 rokov Vs chirurg pole na mamografick vyetrenie prsnkov. Plastick opercia nosa, alebo rhinoplastika. To vm pome prsiam zosta v dobrej kondcii. Vyberte si jeden z balkov.

Spomenut ena pouvala techniku kde redistribuovala tuk z jednej asti tela kde ho mala dostatok do druhej, teda zo zadoku do ps. Avak pri chirurgickch zkrokoch existuje prli vea vedajch inkov, ktor by ste nemali ignorova. Fenikel Obsahuje estrognov zleniny a u sa pouva niekoko storo ako prostriedok pre zvenie ps u ien.

Skutonos vak nie je a tak rozprvkov. Nie raz odsat tukov bunky s u odsat definitvne. Krmovala som sa, olejovala, robila si mase a jedla som vea alvie, lebo v jednom asopise psali, e z fytoestrognov rast prsia.

Ke ma kldli do postele mala som stran zimnicu a bola som smdn. Hospitalizcia: Hospitalizcia trv pribline 1 a 2 dni. De vopred a rno Tvary prs operciou odporame. Pritiahnite inky k hrudnku s predlaktiami pod inkami. Zdvihnite ruky Tvary prs s lakami do strn, a potom ich spustite.

U zdrav ch ien nevy adujeme predopera n vy etrenia. Voba najvhodnejieho tvaru je zvisl na poadovanom vslednom efekte. Za pomoci najmodernejej technolgie a zefektvnenm procesov sa nm podarilo inok metdy vyuitia vlastnho tuku a kmeovch buniek pre zvenie poprsia niekokonsobne zvi a zrove zni cenu tohto zkroku a na hranicu siliknovch implanttov.

Napom ha t m k zv eniu poprsia, zvy uje plnos a pevnos prsn ho tkaniva. Soou plnen implantty praskaj "alarmujco vysokou" mierou a ntia eny, aby chirurgick operciu ps podstpili opakovane. Nepome, ak si na noc prilepte leukoplastom k hlave, aby ste si ich nhodou nepriahli a neodstvali ete viac.

TEXT: Foto: archv M.